• District Secretary

  B.Satheesh Chandran ,District Secretary

  B.Satheesh Chandran

 • Office Secretary

  K.N.Sait , Office Secretary

  Sait Sir

 • സന്ദർശനങ്ങൾ

  • 582,193
 • Advertisements

സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെയും  അധ്യാപകരുടെയും ക്ഷാമബത്ത നിരക്ക് 01.01.2012 മുതല്‍ 7% വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. 2012 ജൂണിലെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം പുതുക്കിയ നിരക്കില്‍ ക്ഷാമബത്ത ലഭിക്കും . 2012 ജനുവരി മുതല്‍ 2012 മെയ് വരെയുള്ള ക്ഷാമബത്ത കുടിശിഖ 2012 ജൂണ്‍ മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെയുള്ള ശമ്പളത്തോടൊപ്പം പി.എഫ് – ല്‍ ലയിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

G.O.(P)No .323/2012/Fin. Dated 04-06-2012.

സര്‍ക്കാര്‍ , എയ്ഡഡ് , അണ്‍-എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍  I , V, VIII ക്ലാസ്സുകളില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പാരലല്‍ ഡിവിഷനുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പുതുക്കിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി

G.O.(MS)156/12/Gen.Edn. Dated 22.05.2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: